Objectius del Programa

HABILITAR zones de jocs prop dels centres de jubilats.

AFAVORIR la realització d'activitats físiques de baixa intensitat entre les persones majors.

PROMOCIONAR la participació en activitats lúdiques de caràcter social.