Llançament de Bola a braç

CIRCUIT AUTONÒMIC

Les persones deuen inscriures previament i segons el nombre total de participants es podrà realitzar jornades locals o de zona per accedir al circuit autonòmic.

Competició individual.

Cada participant tracta de arribar el més lluny possible efectuant 5 bolades (llançament de la bola) pel camí.

ACCÉS RESULTATS

Lanzamiento de
bola a brazo