Actividades

Promoción

Accions per donar a conèixer a nivell general els jocs de carrer, aquells que els nostres majors diuen “de tota la vida”.

Formación

Acció dirigida tan a persones vinculades a l'àmbit de l'ensenyament, com a les que tinguen la intenció de posar en marxa grups de joc amb la intenció de federar-se.

Diseño de Zonas de Juegos

Estudi del terreny sobre el que cal actuar per habilitar una zona de jocs, integrada en qualsevol espai (municipal, escolar, hotels, balnearis, cases rurals, ...)