COPA FEDERACIÓ 2018

 RESULTAT COPA FEDERACIÓ 2018 CELEBRADA A CASTELLÓ ELS DIES 3 I 4 DE NOVEMBRE.

DE LA TERRITORIAL DE CASTELLÓ PARTICIPAREN 3 DONES I 4 HOMES

DE LA TERRITORIAL DE VALÈNCIA PARTICIPAREN 18 DONES I 18 HOMENS. 

DISSABTE MATÍ ES CELEBRAREN LES DOS PARTIDES DE TIRADES PLANES; PER LA VESTRADA LA TIRADA DE SERIES ALTERNES. LES DOS EREN SUMATORIES PER CLASSIFICAR LES 8 PERSONES (4 4N CADA GRUP), TAN EN HOMENS COM EN DONES PER A LA FASE FINAL, LA QUAL ES CELEBRÀ EL DIUMENGE MATÍ EN TIRADES DE ENTRADA, A 15 PUNTS LES DONES I A 20 ELS HOMES.

ACABADES LES TIRADES D'ENTRADA, LES QUALS EREN ELIMINATORIES ES CLASSIFICAREN PER A LA FINAL ELS CAMPIONS DE CADA GRUP.:

EN DONES LOLA VILANOVA I AMPARO GASENT I EN HOMENS JOSÉ ANTONI GÓMEZ I JESÚS TARANTINO.

CAMPIONS LOLA VILANOVA I JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

 

 

PROCÉS ELECTORAL 2018

La FJET-CV inicia el seu procés electoral amb l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 16 de juny en la qual s'aprova el reglament electoral, els annexos i el cens provisional; la designació dels membres de la Junta Electoral Federativa; la dissolució de l'Assemblea General i la Junta Directiva passa a ser Comissió Gestora.  

Per a se elector i elegible, segons marca el reglament electoral, es deurà estar donat d'alta en la circumscripció i estament corresponent durant els anys 2018 i 2017 

LLISTA ELECTORAL

TERRITORIAL DE VALÈNCIA

ESPORTISTES                                            

1001 Àngel Gómez i Navarro, 1002 Pedro Gómez Navarro, 1003 José Antonio Gómez Navarro, 1004 Vicente Gómez Oliver, 1014 Enriqueta Rico Marí, 1061 Vicente Navarro Domingo, 1064 Amparo Gasent Brell, 1067 José Roig Cuñat, 1068 Jesús Tarantino Cañada, 1069 María Teresa Hurtado Fuster, 1070 Amparo Contreras Pérez, 1071 Manuel García Navarrete, 7010 Petra Ortega González, 7011 Sebastián de Gracia Cruz, 8001 Amadeo González Cazallas, 8002 Daniel Pérez Bori, 8005 Miguel Giménez Aguilar, 8010 Gloria Moreno Moreno, 8015 Vicente Ferrer Albert, 8017 José Marí Benavent, 8018 María José Contreras Cifuentes, 8025 Francisco Martínez Hernández, 8030 Rosa Blanch Gomar, 8034 Társilo Ponce Piqueras, 8035 Mari Carmen Martín Haro, 8039 Amparo Hernández Gimeno, 8040 Rafael Grafià Cebrià, 8043 Gaspar Arcón Gauses, 8045 Salvador Taroncher Miñana, 8046 Tomás Chico Camacho, 8047 Josefa Cebrián Redondo, 8048 Concepción Sáez Castellá, 8006 Manuel Ballester Sánchez, 8009 María Alarcón Escribano, 8012 María Amparo Martínez Gómez, 8016 Consuelo López Monzón, 8026 Matilde Martín Gómez, 8049 Leopoldo Sánchez Rubio, 8050 José Vidal Gea, 8051 María Ángeles Gadea Gimeno, 12001 María Dolores Vilanova Gimeno, 12002 Josefa Sabater Alacreu, 12003 Concepción Tamarit Sabater, 12004 María Amparo Soler Arce, 12006 Encarnación Vilanova Rodrigo, 12005 Rosa Ferrandis Gisbert, 12007 Leonor Furió Tatay, 12009 Rosa Sáez Martínez, 12010 María Teresa Lladró Mocholí, 12012 Miguel Gimeno Alabau, 22013 Salvador Verdeguer Gisbert, 12014 Antonio Arce Navarro, 12016 Vicente Rodrigo Puchades, 12017 José Vicente Llop Sancho, 12018 Josefa Vila Tamarit, 12021 Josefa Alacreu Peiró, 12022 Antonia Castelló Aragó, 12026 María Victoria García Grange, 12028 Carmen Verdeguer Gisbert, 12030 María Vicenta Julián Llop, 12031 Juan Francisco Barcenas Ruiz, 12032 Vicente Antequera Ribes, 12034 Alejandro Alemany Pérez, 12040 Carmen Gimeno Arce, 12020 Francisca Lladró Mocholí, 12008 Guillermina Rodríguez Castañeda, 12015 Daniel Ferrer Alamar, 12019 Josefa Barberán Casp, 12023 Amparo Lacreu Vázquez, 12025 Dolores Garrido Suesta, 12036 Matilde Ramos García, 12037 Rosa Tamarit Sabater, 17003 Miguel Ruiz Peiró, 17004 Vicente Tortajada Gramuntell, 17005 José Vicente Pitarch Llopis, 17007 Marcelino Cervera Sabater, 17009 Miguel Esteve Llopis, 17012 Josefina Civera Ferrer, 17016 Benjamín Valcarce Berlanga, 17017 Matilde Gimeno Caballer, 17020 Carmen Ruiz Peiró, 17022 Sebastián Martí Comes, 17025 Salvador Campos García, 17026 Enrique Pitarch Llopis, 17032 Antonio Pazos Pons, 17036 Vicente Civera Albert, 17037 Raquel Enguidanos Tejera, 17039 Antonio Pitarch Llopis, IN201 José Tordera Real, IN202 José Gómez Palau, IN00102 Antonio Cardo Alberola, IN00105 Violeta Fernández Sevilla.       

TÈCNICS 

1001 Àngel Gómez i Navarro, 8001 Amadeo González Cazallas

HOME BO - ARBITRE

1001 Àngel Gómez i Navarro, 8016 Consuelo López Monzón, 8017 José Marí Benavent, 8050 José Vidal Gea, 12015 Daniel Ferrer Alamar, IN201 José Tordera Real, IN202 José Gómez Palau

ENTITATS

1 Adàec Birles Benissanó, president José Antonio Gómez Navarro, 7 Club Birles Parque L'Eliana, presidenta Petra Ortega González, 8 Secció de Jocs Tradicionals de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, president Amadeo González Cazallas, 12 Club de Jocs Tradicionals Castellar-Oliveral president, Miguel Gimeno Alabau, 17 Club Deportivo Jocs Tradicionals Pobla, president Miguel Esteve Llopis, 24 Club Salto de Comba Cheste, presidenta María Cuevas González.   

TERRITORIAL DE CASTELLÓ

ESPORTISTES

19002 Teodoro Collado Torres, 19003 Vicente Bonet Collado, 19023 Francisco Ciges Ferrer, 19024 Pedro Aucejo Collado, 19026 Cosmin Mihail Deftu, 19027 Vicente Sandalinas Perruga, 19028 Carmen Mendoza González, 22001 Ramón Aliaga Aliaga, 22007 María Teresa Tarazona Tarín, 22011 María Dolores Laso Pérez, 22012 Joaquín Pérez Martínez, 22014 Carmen Pérez Giménez, 22018 Maribel Stival Darder, 23002 Luís García Cardona, 23003 Luís Herreros Robles, 23005 José Vicente Más Capdevila, 23007 Joan Trilles Cisneros, 23008 Joan Josep Trilles Font, 23010 María Isabel Galera Fernández, 23011 María Pilar Parra Pérez, 23013 Francisca Moliner Roca, 23014 Felix Manuel Santos Díaz.

 HOME BO - ARBITRE

23007 Joan Trilles Cisneros, 23008 Joan Josep Trilles Font

ENTITATS

19 Club de Birles Navajas, president Fracisco Ciges Ferrer, 22 Club de Juegos y Deportes Tradicionales Torre Mudéjar, presidenta María Teresa Tarazona Tarín, 23 Secció de Jocs Tradicionals de la Federació Colles Castelló, president Joan Josep Trilles Font.

CALENDARI ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL I PRESIDENT O PRESIDENTA

13/7 Constitució Junta Electoral Federativa. Convocatòria d'Eleccions a l'Assemblea General i a President o Presidenta

16/7 a 26/7 Exposició del Reglament Electoral. Castelló, C/ Peníscola 21 pta 9 - tfon 656342752 . Benissanó C/ La Pau, 4 - tfon 608061274 horari de 18 a 20 hores (cridar abans per no tindre personal)

7/9/18 Aprovació del cens definitiu per la JEF

10/9 a 14/9 Presentació de candidatures per als diferents estaments.

1/10 a 19/10 Campanya electoral

20/10 Votació de 10 a 14 hores en els llocs marcats ( els mateixos on s'exposa el reglament electoral). 9/11 Proclamació Assemblea 

13/11 Convocatòria d'eleccions a president /a 

14/11 a 19/11 Presentacio de candidatures

5/12 a 14/12 Campanya electoral

16/12 Eleccions a president / a 11 hores al local de la FJET-CV.  28/12 Proclamació President / a 

ACTA Nº 1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA (JEF)

Sen les 18 hores del dia 13 de juliol de 2018, es reuneix la junta electoral federativa amb l'assistència de les persones que la formen, adoptant-se els següents acords:

1.- Constituir la JEF formada per les següents persones:

Presidència Enriqueta Rico Marí, nº llicència 01.014; Secretaria Amparo Gasent Brell, nº llicència 01.064; Vocal Amparo Contreras Pérez, nº llicència 01.070.

2.- Comunicar a la Direcció General d'Esport (DGE) esta composició

3.- Procedir a la obertura d'un compte de correu amb la denominació jeftradicionals@gmail.com  i comunicar aquesta a la DGE.

4.- Comunicar a la comissió gestora de la federació totes les actes de la JEF.

sense més assuptes a tractar, conclou la reunió a les 18:35 del dia indicat.

ACTA Nº 2. CANDIDATURES PRESENTADES A L'ASSEMBLEA GENERAL

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a membre de l'Asemblea General, les persones i entitats que presenten la seua candidatura són:

TERRITORIAL DE CASTELLÓ

Entitats: Torre Mudejar de Jérica presenta a Joaquín Pérez Martínez; Federació Colles de Castelló (secció) presenta a Joan Josep Trilles Font; Birles Navajas presenta a Francisco Ciges Ferrer.

Esportistes: María Dolores Laso Pérez

TERRITORIAL DE VALÈNCIA

Entitats: Adàec Birles Benissanó presenta a José Antonio Gómez Navarro; Jocs Tradicionals Castellar-Oliveral presenta a Miguel Gimeno Alabau; El Piló de Burjassot (secció) presenta a Salvador Taroncher Miñana; Jocs Tradicionals Pobla presenta a Enrique Pitarch Llopis; El Parque L'Eliana presenta a Petra Ortega González.

Esportistes: Sebastián de Gracia Cruz; Benjamín Valcarce Berlanga; Salvador Verdeguer Gisbert; Vicente Navarro, 

Tècnic: Àngel Gómez i Navarro; Amadeo González Cazallas.

Jutges - Home Bo: Josep Marí i Benavent; Daniel Ferrer Alamar.

Signen l'acta la Presidenta i la Secretaria de la Junta Electoral Federativa. 

ACTA Nº 3 PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES.

Publicades les candidatures, en temps i forma, i al no presentar-se cap reclamació, queden proclamades les candidatures de les persones que presentaren la seua candidatura com es recull a l'acta Nº 2 abans informada. 

Signen l'acta la Presidenta i la Secretaria de la Junta Electoral Federativa 

ACTA Nº4 CAMPANYA ELECTORAL I ELECCIONS

La no presentació de recursos a les candidatures presentades, i donat que les persones i entitats que han presentat la candidatura no superen el número de membres que integren l'Assemblea General, no fa necessaria la realització d'eleccions a l'Assemblea en cap dels estaments de la Federació. Totes les persones i entitats que presentaren la candidatura, que consten en l'acta 2, automàticament passen a ser membres electes de l'Assemblea per als propers quatre anys.    

Signen l'acta la Presidenta i la Secretaria de la Junta Electoral Federativa.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT/A DE LA FJET-CV

Dins el termini que es recull al procés de eleccions a la FJET-CV, s'ha presentat la candidatura del Sr. Àngel Gómez i Navarro a la Presidència de la Federació. No tenint que fer cap subsanació en la candidatura, per part de la Junta Electoral Federativa es proclama la candidatura presentada a President de la FJET-CV.

 

 

 

 

 

 

BIRLES TORRE

TROFEU AUTONÒMIC DE BIRLES TORRE.

En la modalitat de birles torre les sis birles del joc les col·loquem de la següent manera:

4 birles numerades de l'1 al 4; una birla marcada amb la B de base i una altra amb la T de torre. Les 4 birles numerades es col·loquen forman la base per mantindre a birla B col·locada cap avall i la T damunt la B formant la torre.

En la competició realitzada el passat diumenge dia 9 de desembre, en la que participaren 16 homens i 8 dones, després de les tirades classificatòries passaren a la fase final les següents persones:

dones.- Amparo Gasent amb 36 punts, Lola Laso amb 34 punts i Amparo Hernàndez amb 29 punts.

homes.- Amadeo González amb 53 punts, José Antonio Gómez amb 49 punts i Sebastián de Gracia amb 44.

En la fase final, cada persona arrossega els punts aconseguits en la fase classificatòria.

Després de les tirades, el resultat final ha quedat així:

dones.- campiona Amparo Gasent amb un total de 47 punts; subcampiona Lola Laso amb un total de 43 punts i tercera Amparo Hernández amb un total de 39 punts.

homes.- campió Amadeo González amb un total de 78 punts; subcampió José Antonio Gómez amb un total de 70 punts i tercer Sebastién de Gracia amb un total de 65 punts. 

 RESULTAT COPA FEDERACIÓ 2018 CELEBRADA A CASTELLÓ ELS DIES 3 I 4 DE NOVEMBRE.

DE LA TERRITORIAL DE CASTELLÓ PARTICIPAREN 3 DONES I 4 HOMES

DE LA TERRITORIAL DE VALÈNCIA PARTICIPAREN 18 DONES I 18 HOMENS. 

DISSABTE MATÍ ES CELEBRAREN LES DOS PARTIDES DE TIRADES PLANES; PER LA VESTRADA LA TIRADA DE SERIES ALTERNES. LES DOS EREN SUMATORIES PER CLASSIFICAR LES 8 PERSONES (4 4N CADA GRUP), TAN EN HOMENS COM EN DONES PER A LA FASE FINAL, LA QUAL ES CELEBRÀ EL DIUMENGE MATÍ EN TIRADES DE ENTRADA, A 15 PUNTS LES DONES I A 20 ELS HOMES.

ACABADES LES TIRADES D'ENTRADA, LES QUALS EREN ELIMINATORIES ES CLASSIFICAREN PER A LA FINAL ELS CAMPIONS DE CADA GRUP.:

EN DONES LOLA VILANOVA I AMPARO GASENT I EN HOMENS JOSÉ ANTONI GÓMEZ I JESÚS TARANTINO.

CAMPIONS LOLA VILANOVA I JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

 

 

La nostra tradició lúdica és part molt important de la nostra cultura; una cultura que al llarg de la història ha passat de generació en generació i que ara que les persones viatgen per conèixer altres terres i cultures podem aprofitar per donar-la a conèixer a les persones que ens visiten.

Hotels, balnearis, cases rurals i altre tipus d'establiment hoteler són llocs idonis per fer gaudir als turistes amb els nostres jocs tradicionals.

Les persones quan ja tenen certa edat, volen una vida més tranquil·la, però al temps, si les forces acompanyen, amb diversió. Els jocs tradicionals són una activitat de baixa intensitat la qual pot desenvolupar-se en llocs de fàcil accés on tingam habilitada una zona de jocs. Pensant en eixes característiques, les modalitats que es presenten són: birles, llançament al set i mig, canut, caixó i arrimaeta.

L'Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals ofereix la possibilitat de realitzar cursos de formació: animador i tècnic de modalitat. També, a través del Cefire, s'ofertaran cursos de formació per a docents en els quals es treballaran els jocs, no sols des de la vessant esportiva, també des de la curricular, per a que els alumnes puguen aprendre, jugant, matèries escolars (llengües, matemàtiques, socials,...) en un ambient de distensió i amb autonomia.

La FJET-CV, dins les seues possibilitats, vos ofereix el material que no pogau construir o vos donarà suport per tal que vosaltres pogau confeccionar-lo, tot depenent a quin nivell el feu servir (escolar – lúdic o competició).

Vols comprar ara les teues Birles?

VULL MÉS INFORMACIÓ